Opublikowane w: 'CIEKAWOSTKI'

Postępowania krajowe wciąż toczą się przewlekle

Wydany w lipcu tego roku wyrok pilotażowy w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce jest kolejnym dowodem na to, iż postępowania przed krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości wciąż prowadzone są w sposób przewlekły. Problemem tym razem okazuje się nie tyle brak skutecznego środka zaradczego w krajowym systemie prawnym (przypomnijmy – środkiem tym jest ustawa z dnia […]

Czy zasada „marginesu uznania” to zamach na bezstronność i niezawisłość ETPCz?

Coraz częściej zdarza nam się słyszeć, bądź czytać w internecie o przeciążeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które spowodowane jest nadmierną ilością wnoszonych skarg indywidualnych, a także o długim okresie potrzebnym na rozpoznanie skarg, które nie zostały odrzucone na wstępnym etapie kontroli. Zgodnie z głosami dobiegającymi z ETPCz, problem przeciążenia ma zostać definitywnie rozwiązany […]

Adwokaci apelują do ETPCz o uzasadnianie decyzji uznających skargi za niedopuszczalne

Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła niedawno z pismem do przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w którym apeluje o sporządzanie przez ETPCz chociażby krótkich uzasadnień decyzji, na mocy których stwierdza się, iż wniesiona skarga jest niedopuszczalna. Zdaniem NRA zamieszczanie uzasadnień pozwoliłoby zorientować się zarówno skarżącym, jak i reprezentującym ich pełnomocnikom, co było powodem uznania skargi […]