Opublikowane w: Luty, 2017

Nowy formularz pełnomocnictwa dla skargi do ETPCz (POL – 2016/1)

Wszystkich, zwracających się do nas z pytaniem o to na jakim druku powinno być złożone pełnomocnictwo do wniesionej uprzednio skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, informujemy, iż od 2016 r. obowiązuje nowy formularz pełnomocnictwa oznaczony symbolem POL – 2016/1. Jest to jedyny obowiązujący dla skarg wnoszonych począwszy od stycznia 2016 r. wzór pełnomocnictwa.

Sprawa Sousa Goucha przeciwko Portugalii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/07/Omowienie_orzeczenia_Sousa_przecwiko_Portugalii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Jeronovičs przeciwko Łotwie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/07/Omowienie_orzeczenia_Jeronovics_przeciwko_Lotwie.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Kurski przeciwko Polsce

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/07/Omowienie_orzeczenia_Kurski_przeciwko_Polsce.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Baka przeciwko Węgrom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/07/Omowienie_orzeczenia_Baka_przeciwko_Wegrom1.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.