Bezpłatna pomoc prawna !!!

Niniejszy Blog został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy są zainteresowani problematyką wnoszenia skarg oraz postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Systematycznie będą pojawiać się na nim wpisy dotyczące zapadających orzeczeń, komentarze do nich, informacje związane ze zbliżającymi się zmianami organizacyjnymi pracy Trybunału, a także uwagi i porady mające ułatwić wnoszenie indywidualnych […]