Opublikowane w: Czerwiec, 2015

Duża liczba załączników do skargi do ETPCz

Aktualnie obowiązujący formularz skargi do ETPCz, na stronie numer 10 posiada listę, którą uzupełnia się w zależności od ilości dokumentów dołączanych do skargi. Jeśli liczba załączników jest mniejsza niż 25, pozostałe pola należy zostawić puste. Jeżeli jednak okaże się, iż do rozpoznania skargi konieczne jest dołączenie większej ilości załączników z uwagi na złożoność sprawy lub […]

Sprawa Morice przeciwko Trucji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/omowienie_orzeczenia_morice_przeciwko_francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Zaieţ przeciwko Rumunii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/omowienie_orzeczenia_zaiet_przeciwko_rumunii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Tunc przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/omowienie_orzeczenia_tunc_przeciwko_turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Cestaro przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/omowienie_orzeczenia_cestaro_przeciwko_wlochom1.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.