Opublikowane w: Sierpień, 2016

Więcej miejsca na zarzuty w skardze do ETPCz

Wszystkim wnoszącym skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, pragniemy przypomnieć, iż nowy formularz oznaczony symbolem POL – 2016/1, posiada jedną dodatkową stronę przeznaczoną na zarzuty. Względem poprzedniego formularza miejsca na zarzuty jest aż dwukrotnie więcej. Odpowiadając na pojawiające się niekiedy pytanie wyjaśniamy, iż dodatkowa strona nie wyklucza możliwości sporządzenia tzw. aneksu do skargi, […]

Sprawa Dolopoulos przeciwko Grecji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/Omowienie_orzeczenia_Dolopoulos_przeciwko_Grecji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.