Nowy formularz skargi do ETPCz (POL – 2014/1)

Z uwagi na liczne, kierowane pod naszym adresem prośby, dotyczące kontroli poprawności oraz dopuszczalności skarg sporządzonych przez Skarżących na starych formularzach, zawiadamiamy, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka wprowadził nowy, elektronicznie uzupełniany formularz. Każdy chcący wnieść skargę do ETPCz zobowiązany jest do wniesienia jej na aktualnym formularzu. Sam formularz liczy obecnie 11 stron i składa się […]