Termin wniesienia skargi do ETPCz liczony dla orzeczeń z dnia 31 sierpnia

W stanie prawnym aktualnym na dzień pisania niniejszej informacji, gdy termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wynosi wciąż 6 miesięcy (przypominamy przy okazji, iż termin ten może niebawem ulec skróceniu), pojawiły się pytania odnośnie sposobu liczenia tegoż terminu dla miesiąca sierpnia. Uwagi i wątpliwości Skarżących dotyczą tego, iż miesiąc luty, […]