Dane kontaktowe w przypadku wnoszenia skargi do ETPCz jednocześnie przez osoby reprezentowane i niereprezentowane przez pełnomocników

W nawiązaniu do dwóch wcześniejszych informacji dotyczących samodzielnego wnoszenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przez kilku Skarżących oraz sytuacji gdy kilku Skarżących ustanowiło kilku różnych pełnomocników informujemy, iż w przypadku gdy skarga do ETPCz wnoszona jest przez Skarżących którzy mają pełnomocnika lub pełnomocników oraz Skarżących, którzy reprezentują się sami, także zachodzi konieczność […]

Sprawa Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/02/Omowienie_orzeczenia_Paradiso_i_Campanelli_przeciwko_Wlochom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Dane kontaktowe w przypadku wnoszenia skargi do ETPCz przez więcej niż jedną osobę

Poprzednia publikacja dotycząca wskazywania jednego adresu korespondencyjnego w przypadku kilku pełnomocników biorących udział w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu spowodowała wątpliwości po stronie Skarżących odnośnie sytuacji, w której jedną skargę składa kilka osób, z których w chwili jej wnoszenia żadna nie jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Otóż w tej sytuacji osoby te […]

Sprawa Węgierski Komitet Helsiński przeciwko Węgrom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Omowienie_orzeczenia_WKH_przeciwko_Wegrom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Hutchinson przeciwko Wielkiej Brytanii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Omowienie_orzeczenia_Hutchinson_przeciwko_Wielkiej_Brytanii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Dane kontaktowe w przypadku wnoszenia skargi do ETPCz w której ustanowiono kilku pełnomocników

W związku z poprzednią opublikowaną poradą dotyczącą ustanawiania kilku pełnomocników dla kilku Skarżących, pojawiły się pytania dotyczące tego, czy istnieje możliwość aby Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu prowadził korespondencję ze wszystkimi ustanowionymi pełnomocnikami. Możliwość taka nie istnieje. Zgodnie z punktem 72 formularza skargi do ETPCz (POL – 2016/1) Skarżący jeśli wnoszą skargę poprzez swoich […]

Sprawa Osmanoğlu i Kocabaş przeciwko Szwajcarii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Omowienie_orzeczenia_Osmanoglu_przeciwko_Szwajcarii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Szanyi przeciwko Węgrom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Omowienie_orzeczenia_Szanyi_przeciwko_Wegrom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Ustanawianie dodatkowych pełnomocników przy składaniu skargi do ETPCz

W związku z pytaniami jakie pojawiły się po opublikowaniu poprzedniej informacji dotyczącej dodatkowego formularza pełnomocnictwa dla skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (POL – 2016/1), potwierdzamy, iż formularz ten służy także do ustanowienia dodatkowych pełnomocników mających uczestniczyć w postępowaniu lub włączyć się do niego w późniejszym terminie, np. pełnomocników pozostałych Skarżących.

Sprawa Les Authentiks i Supras Auteuil 91 przeciwko Francji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/12/Omowienie_orzeczenia_Authentiks_przeciwko_Francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.