Opublikowane w: Lipiec, 2015

Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączanych do skargi do ETPCz

Odpowiadając na kolejne zadawane przez Państwa pytanie pragniemy poinformować, iż kserokopie dokumentów (załączników) składanych wraz ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nie muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem ani osobiście ani tym bardziej przez osoby i instytucje do tego uprawnione, jak notariusze, radcy prawni, sekretariaty sądów itp. Wraz ze skargą wystarczy […]

Sprawa Delfi AS przeciwko Estonii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/06/omowienie_orzeczenia_delfi_przeciwko_estonii_wielka-izba.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Lambert i inni przeciwko Francji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/06/omowienie_orzeczenia_lambert_i_inni_przeciwko_francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Tatar przeciwko Szwajcarii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/06/omowienie_orzeczenia_tatar_przeciwko_szwajcarii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Volkov i Adamskiy przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/06/omowienie_orzeczenia_volkov_przeciwko_rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.