Opublikowane w: Kwiecień, 2016

Konsekwencje wniesienia skargi do ETPCz na starym formularzu

Wszystkim wnoszącym skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przypominamy, iż aktualnie obowiązuje nowy formularz skargi do ETPCz oznaczony symbolem POL – 2016/1. Z uwagi na upływ kilku miesięcy od kiedy formularz ten zaczął obowiązywać, należy zwracać szczególną uwagę, aby skargi kierować właśnie na tym formularzu. Skargi wniesione na starych formularzach mogą bowiem zostać uznane przez […]

Sprawa Zakharov przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/01/Omowienie_orzeczenia_Zakharov_przeciwko_Rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.