Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych

Coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące dokumentów, które należy przedłożyć celem wykazania, iż wykorzystane zostały wszystkie dostępne krajowe środki odwoławcze. W oficjalnym dokumencie informacyjnym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje się kolejno na: 1. Postępowanie cywilne: – wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem, – wyrok sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem, – w razie dopuszczalności […]