Opublikowane w: Maj, 2015

Dokumenty dołączane do skargi do ETPCz

Bardzo często zadajecie Państwo pytanie, czy wraz ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można wysłać oryginały posiadanych dokumentów, np. orzeczeń sądowych, opinii biegłych itp. Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Oryginały mogą zostać wysłane, jednak nie powinno się ich wysyłać, ponieważ ETPCz nie zwróci ich Państwu ani w przypadku uznania skargi za niedopuszczalną, ani w sytuacji […]

Sprawa Y.Y. przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/04/omowienie_orzeczenia_yy_przeciwko_turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa S.Z. przeciwko Bułgarii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/04/omowienie_orzeczenia_sz_przeciwko_bulgarii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Yuditskaya i inni przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/04/omowienie_orzeczenia_yuditskaya_i_inni_przeciwko_rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Bochan przeciwko Ukrainie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/04/omowienie_orzeczenia_bochan_przeciwko_ukrainie.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.