Opublikowane w: Listopad, 2016

Formularz skargi do ETPCz (POL – 2016/1) i obowiązek numerowania stron załączników

Wprowadzony w 2016 roku formularz skargi do ETPCz (POL – 2016/1) wniósł zmianę na liście załączników, która obecnie znajduje się na stronie 12 formularza. Aktualnie obok miejsca na nazwę załącznika, znajduje się także rubryka w której należy podać numery stron odpowiadających danemu załącznikowi. Wszystkim pytającym o tę sprawę przypominamy, iż w rzeczywistości wymóg numerowania stron […]

Sprawa Sodan przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/Omowienie_orzeczenia_Sodan_przeciwko_Turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Bédat przeciwko Szwajcarii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/Omowienie_orzeczenia_Bedat_przeciwko_Szwajcarii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.