Rząd coraz bardziej skory do ugody przed ETPCz?

Tym razem kolejna dobra informacja dla wszystkich tych, którzy wnieśli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu lub noszą się z zamiarem rychłego jej wniesienia. Otóż ostatnimi czasy zaobserwować można, pozytywną, aczkolwiek poniekąd wymuszoną przez ETPCz na rządzie RP praktykę, częstszego występowania z propozycją polubownego rozwiązania sporu i jednoczesnego proponowania wypłaty zadośćuczynień w coraz […]