Opublikowane w: Grudzień, 2015

Postępowania krajowe wciąż toczą się przewlekle

Wydany w lipcu tego roku wyrok pilotażowy w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce jest kolejnym dowodem na to, iż postępowania przed krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości wciąż prowadzone są w sposób przewlekły. Problemem tym razem okazuje się nie tyle brak skutecznego środka zaradczego w krajowym systemie prawnym (przypomnijmy – środkiem tym jest ustawa z dnia […]

Sprawa Chitos przeciwko Grecji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_chitos_przeciwko_grecji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Rutkowski i inni przeciwko Polsce

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_rutkowski_przeciwko_polsce.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Parrillo przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_parillo_przeciwko_wlochom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.