Brak możliwości wnoszenia zawiadomień o naruszeniu Konwencji

Wszystkim chcącym wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przypominamy, iż w związku z niedawną zmianą Regulaminu Trybunału wniesienie tzw. zawiadomienia o naruszeniu Konwencji jest obecnie traktowane na równi z wniesieniem skargi obarczonej brakami formalnymi, co nie tylko uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania przed ETPCz, ale również nie przerywa biegu terminu przewidzianego na wniesienie […]