Opublikowane w: Październik, 2016

Wyszukiwarka spraw rozpatrywanych przez ETPCz

Bardzo często kierujecie do nas Państwo pytania, które dotyczą długiego okresu bezczynności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Informujecie nas, iż od wniesienia skargi do ETPCz minęły miesiące, a czasem nawet lata, a mimo tego nie otrzymaliście żadnej informacji o jej odrzuceniu albo przyjęciu, przez co nie wiecie co dalej robić. Zgodnie z posiadanymi przez […]

Sprawa Armani Da Silva przeciwko Wielkiej Brytanii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/Omowienie_orzeczenia_Da_Silva_przeciwko_Wielkiej_Brytanii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Ivanovski przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/Omowienie_orzeczenia_Ivanovski_przeciwko_Macedonii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Blokhin przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/03/Omowienie_orzeczenia_Blokhin_przeciwko_Rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa L.E. przeciwko Grecji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/03/Omowienie_orzeczenia_L_E_przeciwko_Grecji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Görmüş i inni przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/03/Omowienie_orzeczenia_Gormus_przeciwko_Turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.