Opublikowane w: Grudzień, 2016

Możliwość przyspieszonej analizy dokumentów

W swoich mailach oraz telefonach bardzo często pytacie Państwo o możliwość szybkiego przeanalizowania dokumentów pod kierunkiem wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Najczęściej podyktowane jest to upływającym za kilka dni terminem. Niestety ilość zgłoszeń jaka do nas napływa oraz kolejność ich wpływu wyklucza niekiedy możliwość dokonania natychmiastowej analizy. W związku z tym […]

Sprawa Mozer przeciwko Republice Mołdowa i Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/Omowienie_orzeczenia_Mozer_przeciwko_Moldowie_i_Rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Garib przeciwko Holandii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/Omowienie_orzeczenia_Garib_przeciwko_Holandii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa İzzettin Doğan i inni przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/Omowienie_orzeczenia_Dogan_przeciwko_Turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Rywin przeciwko Polsce

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/Omowienie_orzeczenia_Rywin_przeciwko_Polsce.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.