Pomoc prawna – dokumenty niezbędne w celu przeanalizowania sprawy

Z uwagi na coraz liczniej przesyłane e-maile oraz wykonywane do nas telefony z prośbą o pomoc w sporządzeniu skargi do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w Strasburgu, wychodząc przy tym naprzeciw regularnie powtarzającym się pytaniom,  informujemy jakie dokumenty należy przesłać w pierwszej kolejności, aby sprawa mogła zostać przeanalizowana pod kątem zasadności wniesienia skargi. Podstawę każdorazowo stanowią […]