Opublikowane w: Lipiec, 2016

Obowiązek podpisania pełnomocnictwa w skardze do ETPCz przez adwokata lub radcę prawnego

Wszystkim Skarżącym przypominamy, iż nowy formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zawiera także nowe wzory pełnomocnictw, które tym razem muszą być podpisane nie tylko przez Skarżącego ale także przez pełnomocnika. W starym formularzu skargi pełnomocnictwa nie miały miejsca na podpis adwokata lub radcy prawnego. Aktualne pełnomocnictwa znajdują się odpowiednio na trzeciej i […]

Sprawa Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/Omowienie_orzeczenia_Lopes_przeciwko_Portugalii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Özel i inni przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/Omowienie_orzeczenia_Ozel_przeciwko_Turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.