Czy zasada „marginesu uznania” to zamach na bezstronność i niezawisłość ETPCz?

Coraz częściej zdarza nam się słyszeć, bądź czytać w internecie o przeciążeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które spowodowane jest nadmierną ilością wnoszonych skarg indywidualnych, a także o długim okresie potrzebnym na rozpoznanie skarg, które nie zostały odrzucone na wstępnym etapie kontroli. Zgodnie z głosami dobiegającymi z ETPCz, problem przeciążenia ma zostać definitywnie rozwiązany […]