Opublikowane w: Wrzesień, 2015

Termin na wniesienie skargi do ETPCz przypadający na ostatni dzień lutego roku przestępnego

W nawiązaniu do zamieszczonej poprzednio informacji dotyczącej liczenia terminu na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dla orzeczeń z dnia 31 sierpnia, pojawiły się pytania, co w przypadku tzw. lat przestępnych, kiedy to miesiąc luty jest o jeden dzień dłuższy. Otóż w takim przypadku to właśnie dzień 29 lutego będzie ostatecznym dniem […]

Sprawa Sargsyan przeciwko Azerbejdżanowi

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/07/omowienie_orzeczenia_sargsyan_przeciwko_azerbejdzanowi.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Khoroshenko przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/07/omowienie_orzeczenia_khoroshenko_przeciwko_rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa S.S. przeciwko Wielkiej Brytanii oraz F.A. i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/06/omowienie_decyzji_ss_fa_i_inni_przeciwko_francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.