Opublikowane w: Luty, 2015

Dane drugiego skarżącego w formularzu skargi do ETPCz

Duże wątpliwości osób wnoszących skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wzbudza sposób podawania danych drugiego skarżącego, w sytuacji, gdy dwie osoby chcą wnieść jedną skargę. Otóż z uwagi na formę obecnego formularza, podanie danych drugiego skarżącego bezpośrednio w nim nie jest możliwe, czego powodem jest brak przeznaczonego w tym celu miejsca. W takiej […]

Sprawa Ibrahim i inni przeciwko Wielkiej Brytanii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/omowienie_orzeczenia_ibrahim_przeciwko_wielkiej_brytanii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Emel Boyraz przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/omowienie_orzeczenia_emel_boyraz_przeciwko_turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Konovalova przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/01/Omowienie_orzeczenia_Konovalova_przeciwko_Rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.