Wymóg dołączenia streszczenia skargi

Coraz częściej otrzymujemy pytania, czy wraz z obszerniejszą skargą konieczne jest wniesienie także jej 10-stronicowego streszczenia. Otóż odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Streszczenie obszerniejszej skargi powinno być dołączone wraz z załącznikami już w momencie wnoszenia skargi. Warto także zasygnalizować już na wstępie, iż z uwagi na obszerną treści skargi, streszczenie takie zostało sporządzone i […]