Dane kontaktowe w przypadku wnoszenia skargi do ETPCz przez więcej niż jedną osobę

Poprzednia publikacja dotycząca wskazywania jednego adresu korespondencyjnego w przypadku kilku pełnomocników biorących udział w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu spowodowała wątpliwości po stronie Skarżących odnośnie sytuacji, w której jedną skargę składa kilka osób, z których w chwili jej wnoszenia żadna nie jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Otóż w tej sytuacji osoby te są również zobowiązane do wskazania jednej – tzw. kontaktowej osoby, z którą ETPCz będzie prowadził korespondencję dotyczącą wniesionej skargi. Adres tej osoby musi zostać podany w punkcie 72 formularza skargi do ETPCz (POL – 2016/1).

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz podaj poprawny wynik (wymagane): Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.