Tag: deubekizacja

Analiza decyzji w sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa

W nawiązaniu do informacji z dnia 6 czerwca 2013 r., zawiadamiamy, iż gruntowna analiza decyzji podjętej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa, skłoniła nas do podzielenia się pewną cenną uwagą z naszymi czytelnikami. Otóż o ile argumentacja przedstawiona w niniejszej decyzji, w przeważającej części jest spójna, logiczna, możliwa do […]

Byli funkcjonariusze służb ochrony państwa przegrali przed ETPCz

W dniu 14.05.2013 r. w drodze decyzji Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, […]