Opublikowane w: Styczeń, 2016

Spinanie, zszywanie lub bindowanie skarg do ETPCz oraz załączników

W związku z coraz częściej pojawiającym się pytaniem w tym zakresie zawiadamiamy, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stornie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także w informatorze dla Skarżących mających zamiar wnieść skargę do ETPCz, przesyłane na adres Trybunału dokumenty nie powinny być spinane ani zszywane, a tym bardziej bindowane. Zgodnie ze wspomnianymi […]

Sprawa Nicklinson i Lamb przeciwko Wielkiej Brytanii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/Omowienie_orzeczenia_Nicklinson_i_Lamb_przeciwko_Wielkiej_Brytanii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Khlaifia i inni przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/omowienie_orzeczenia_Khlaifia_i_inni_przeciwko-_wlochom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Bataliny przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_bataliny_przeciwko_rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Kudrevičius i inni przeciwko Litwie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_kudrevicius_i_inni_przeciwko_litwie.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Bouyid przeciwko Belgii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_bouyid_przeciwko_belgii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Oliari i inni przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/omowienie_orzeczenia_oliari_i_inni_przeciwko_wlochom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.