Opublikowane w: Październik, 2017

Ustanawianie dodatkowych pełnomocników przy składaniu skargi do ETPCz

W związku z pytaniami jakie pojawiły się po opublikowaniu poprzedniej informacji dotyczącej dodatkowego formularza pełnomocnictwa dla skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (POL – 2016/1), potwierdzamy, iż formularz ten służy także do ustanowienia dodatkowych pełnomocników mających uczestniczyć w postępowaniu lub włączyć się do niego w późniejszym terminie, np. pełnomocników pozostałych Skarżących.

Sprawa Les Authentiks i Supras Auteuil 91 przeciwko Francji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/12/Omowienie_orzeczenia_Authentiks_przeciwko_Francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa parafia greckokatolicka w Lupeni i inni przeciwko Rumunii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/12/Omowienie_orzeczenia_Lupeni_przeciwko_Rumunii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Otgon przeciwko Mołdowie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/12/Omowienie_orzeczenia_Otgon_przeciwko_Moldowie.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.