Opublikowane w: Marzec, 2015

Konieczność przesłania kopii środków odwoławczych razem ze skargą do ETPCz

Kolejnym bardzo często pojawiającym się w rozmowach telefonicznych oraz mailach do nas pytaniem, jest pytanie o konieczność dołączania do wraz z załącznikami do skargi także kopii wykorzystanych w toku postępowania przed organami krajowymi środków odwoławczych tzn. odwołań, apelacji, skarg kasacyjnych itp. W związku z niniejszym prosimy, abyście Państwo pamiętali, że kopie tychże środków należy dołączać […]

Sprawy Klausecker przeciwko Niemcom oraz Perez przeciwko Niemcom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/03/omowienie_orzeczenia_klausecker_przeciwko_niemcom_perez_przeciwko_niemcom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/orzeczenie_w_sprawie_paradiso_i_campanelli_przeciwko_wochom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Elberte przeciwko Łotwie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/omowienie_orzeczenia_elberte_przeciwko_lotwie.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.