Opublikowane w: Maj, 2016

Nowy wzór pełnomocnictwa w formularzu skargi do ETPCz (POL – 2016/1)

Wszystkich Skarżących zawiadamiamy, iż nowy formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (oznaczony symbolem POL – 2016/1), zawiera nowe wzory pełnomocnictw. Pełnomocnictwa te znajdują się obecnie na 3 oraz 4 stronie formularza skargi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wprowadzono inny wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych, a inny dla tzw. jednostek organizacyjnych. Istotne […]

Sprawa Szabó i Vissy przeciwko Węgrom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/01/Omowienie_orzeczenia_Szabo_i_Vissy_przeciwko_Wegrom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Bidart przeciwko Francji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/01/Omowienie_orzeczenia_Bidart_przeciwko_Francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.