Opublikowane w: Styczeń, 2017

Formularz skargi do ETPCz (POL – 2016/1) i sposób numerowania stron załączników

Formularz skargi do ETPCz z 2016 r. (POL – 2016/1) na stronie 12 zawiera rubryki w których należy uzupełnić numery stron odpowiadające poszczególnym załącznikom. W związku z tym pytacie Państwo w jaki sposób należy numerować załączniki i jakie numery stron podawać w rubrykach w sytuacji gdy np. wyrok posiada osobną numerację stron, zaś uzasadnienie osobną […]

Sprawa Pilav przeciwko Bośni i Hercegowinie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/06/Omowienie_orzeczenia_Pilav_przeciwko_Bosni_i_Hercegowinie-.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa F.G. przeciwko Szwecji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/06/Omowienie_orzeczenia_F_G_przeciwko_Szwecji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete i Index.hu Zrt przeciwko Węgrom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/06/Omowienie_orzeczenia_Magyar_Tartalomszolgaltatok_Egyesulete_i_Indexhu_Zrt_przeciwko_Wegrom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Avotiņš przeciwko Łotwie

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/06/Omowienie_orzeczenia_Avotins_przeciwko_Lotwie.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Nasr i Ghali przeciwko Włochom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/Omowienie_orzeczenia_Nasr_i_Ghali_przeciwko_Włochom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.