Opublikowane w: Kwiecień, 2017

Kiedy używamy wewnętrznego formularza pełnomocnictwa skargi do ETPCz (POL – 2016/1)

W związku z pojawieniem się w ubiegłym roku nowego formularza skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oznaczonego symbolem (POL – 2016/1) oraz formularza pełnomocnictwa oznaczonego tym samym symbolem, pojawiają się pytania czy formularz skargi musi być przesyłany wraz z dodatkowym formularzem pełnomocnictwa. Przypominamy wszystkim, że aktualny formularz skargi do ETPCz (POL – 2016/1) […]

Sprawa Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/09/Omowienie_orzeczenia_Al-Dulimi_i_Montana_Management_Inc_przeciwko_Szwajcarii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Biao przeciwko Danii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/09/Omowienie_orzeczenia_Biao_przeciwko_Danii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Karácsony i inni przeciwko Węgrom oraz Szél i inni

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/08/Omowienie_orzeczenia_Karacsony_i_inni_przeciwko_Wegrom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Frumkin przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/08/Omowienie_orzeczenia_Frumkin_przeciwko_Rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.