Opublikowane w: Luty, 2016

Konsekwencje braku numeracji stron załączników do skargi do ETPCz

Niniejszym odpowiadamy na kolejne często pojawiające się pytanie – czy do odrzucenia wniesionych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu mógł przyczynić się fakt nieponumerowania stron załączników dołączonych do skargi? Otóż wieloletnia praktyka wskazuje na fakt, iż dotychczas brak spójnej numeracji stron załączników dołączonych do skargi do ETPCz nie skutkował jej odrzuceniem z powodu […]

Sprawa Kharlamov przeciwko Rosji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/12/Omowienie_orzeczenia_Kharlamov_przeciwko_Rosji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Annen przeciwko Niemcom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/Omowienie_orzeczenia_Annen_przeciwko_Niemcom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Couderc i Hachette Filipacchi Associés przeciwko Francji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/Omowienie_orzeczenia_Couderc_i_Hachette_Fillipacchi-_Associes_przeciwko_Francji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Gahramanli i inni przeciwko Azerbejdżanowi

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/11/Omowienie_orzeczenia_Gahramanli_i_inni_przeciwko_azerbejdzanowi.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.