Opublikowane w: Kwiecień, 2015

Zawartość dodatkowych stron do formularza skargi do ETPCz

Kolejnym pytaniem, które bardzo często zadajecie nam Państwo w e-mailach lub podczas rozmów telefonicznych, jest pytanie o to, czy na dodatkowych 20 stronach, o które Skarżący może rozwinąć swoją skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, może znaleźć się tylko opis stanu faktycznego, czy także rozwinięcie stawianych w skardze zarzutów. Spiesząc z odpowiedzią informujemy, […]

Sprawa Haldimann i inni przeciwko Szwajcarii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/03/omowienie_orzeczenia_haldimann_i_inni_przeciwko_szwajcarii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Bohlen przeciwko Niemcom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/03/omowienie_orzeczenia_bohlen_przeciwko_niemcom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Rohlena przeciwko Czechom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/03/omowienie_orzeczenia_rohlena_przeciwko_czechom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Genç przeciwko Turcji

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/03/omowienie_orzeczenia_genc_przeciwko_turcji.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.