Braki uniemożliwiające rozpoznanie skargi do ETPCz

Od pewnego czasu daje się zauważyć coraz mniejsza pobłażliwość ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przypadku wnoszenia skarg obarczonych brakami formalnymi. Przykładem mogą być tu skargi, do których nie dołączono wszelkich dokumentów niezbędnych do rozpoznania sprawy (np. brakuje uzasadnienia do wyroku sądowego). Niegdyś w takiej sytuacji Skarżący był informowany o tym, iż nie dołączył […]