Opublikowane w: Grudzień, 2017

Dane kontaktowe w przypadku wnoszenia skargi do ETPCz przez więcej niż jedną osobę

Poprzednia publikacja dotycząca wskazywania jednego adresu korespondencyjnego w przypadku kilku pełnomocników biorących udział w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu spowodowała wątpliwości po stronie Skarżących odnośnie sytuacji, w której jedną skargę składa kilka osób, z których w chwili jej wnoszenia żadna nie jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika. Otóż w tej sytuacji osoby te […]

Sprawa Węgierski Komitet Helsiński przeciwko Węgrom

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Omowienie_orzeczenia_WKH_przeciwko_Wegrom.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.

Sprawa Hutchinson przeciwko Wielkiej Brytanii

Omówienie orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie znajduje się pod poniższym adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Omowienie_orzeczenia_Hutchinson_przeciwko_Wielkiej_Brytanii.pdf Informujemy wszystkich, iż niniejsze omówienie chronione jest prawem autorskim, a jego twórcą jest Sz. P. Marek Antoni Nowicki. Życzymy miłej lektury.